Ομάδα Πολωνία

Tomasz Zieliński - Αρχηγός ομάδας

Βασισμένο: Tarnobrzeg
Αγαπημένα νερά: Δασικές λίμνες

Αγαπημένο Rig: Blowback Rig

Πιο χρησιμοποιημένα προϊόντα BMG Tackle: R-Square , Peel Coated Hooklink , Quick Swivels , Lead Clips with Pin , High Density Tungsten Putty και Hawser Leadcore

Patryk Dziki - Μέλος της ομάδας

Βασισμένο: Grootebroek, Ολλανδία
Αγαπημένα νερά: Δημόσιες λίμνες και κανάλια

Αγαπημένο Rig: Spinner Rig

Πιο χρησιμοποιημένα προϊόντα BMG Tackle: R-Curve ,
R-LongShankerSpinner Swivel , Bait Screw , Kickers , Lead Clip with Pin , Cored Leadfree Leader και Hook Honer