Ομάδα Τσεχία & Σλοβακία

CZ-SK 1

Ondřej Smetana - Μέλος της ομάδας Cz-Sk

Με βάση: Πράγα
Αγαπημένα νερά: Ποτάμι Έλβα και φράγμα Ορλίκ

Αγαπημένο Rig: Chod Rig & Blowback Rig

Τα περισσότερα προϊόντα BMG Tackle: R-Wide, Wide, Peel Coated Hooklink, Quick Change Flexi Swivel, Lead Clip with Pin, Tungsten Hooklink Sinkers και High Density Tungsten Putty

Sergej Popovič - Μέλος της ομάδας Cz-Sk

Με βάση: Πράγα
Αγαπημένα νερά: Ποταμός Έλβες

Αγαπημένο Rig: Γερμανικό Rig

Τα περισσότερα προϊόντα BMG Tackle: R-Circle, Peel Coated Hooklink, Hook Beads, Micro Ring Swivel, Lead Clip with Pin
και Hawser Leadcore

CZ-SK 3

Petr Buček - Μέλος της ομάδας Cz-Sk

Με βάση: Novy Jicin
Αγαπημένα νερά: Λίμνες

Αγαπημένο Rig: Line Aligner Rig

Τα περισσότερα προϊόντα BMG Tackle: R-Curve, Tungsten Line Aligner, Sinew Supple Braid, Flexi Swivel και Lead Clip System