Ομάδα Τσεχία & Σλοβακία

Ondřej Smetana - Αρχηγός ομάδας

Βασισμένο: Πράγα
Αγαπημένα νερά: Ποτάμι Έλβα και φράγμα Ορλίκ

Αγαπημένο Rig: Chod Rig και Blowback Rig

Τα περισσότερα προϊόντα BMG Tackle R-Wide, Wide, Peel Coated Hooklink, Quick Change Flexi Swivel, Lead Clip with Pin, Tungsten Hooklink Sinkers και High Density Tungsten Putty

Sergej Popovič - Αρχηγός ομάδας

Βασισμένο: Πράγα
Αγαπημένα νερά: Ποταμός Έλβες

Αγαπημένο Rig: Γερμανικό Rig

Τα περισσότερα προϊόντα BMG Tackle: R-Circle, Peel Coated Hooklink, Hook Beads, Micro Ring Swivel, Lead Clip with Pin
και Hawser Leadcore

CZ-SK 3

Petr Buček - Αρχηγός ομάδας

Βασισμένο: Novy Jicin
Αγαπημένα νερά: Λίμνες

Αγαπημένο Rig: Line Aligner Rig

Τα περισσότερα προϊόντα BMG Tackle: R-Curve, Tungsten Line Aligner, Sinew Supple Braid, Flexi Swivel και Lead Clip System